Експертно правно консултиране

Марио Николов

Съдебни становища

Моите клиенти са не просто поредни номера в списъка със съдебни дела, а хора с реални казуси. Работя съобразно нуждите на своите клиенти, като им представям изхода от конкретна съдебна ситуация по възможно най-ясния и достъпен начин. При необходимост изготвям обстойна експертиза относно правния казус и проучвам внимателно всички детайли около случая. 

Консултации

Компетенциите ми обхващат семейното, международното семейно право, съдебните спорове и администриране. Правилният съвет или консултация на опитен юрист ще внесе не само повече яснота в разбирането на съдебния въпрос, но ще Ви подскаже как да се справите с него по-бързо и ефективно. Не губете време в търсене на добър адвокат. Ще оставя опитът ми да говори сам за себе си.

Услуги

Разрешаване на съдебни спорове

Консултацията в сферата на съдебните спорове и становища е свързана с подготовката на адвокатска защита и документация.

Правно консултиране

Аз и експертният екип, с който работя, се отнасяме с изключителна грижа и професионализъм към всеки индивидуален случай.

Бракоразводни дела

Това е преобразуващо субективно право, възникнало в следствие на желанието за законна раздяла на един от двамата или и на двамата съпрузи. Готов съм да го отстоявам докрай в полза на моя клиент.

Брачни договори

Брачният договор се сключва по взаимно съгласие. Моята задача е да защитавам интересите на своите клиенти и да следя стриктно за изготвянето на всички клаузи в договора.

Родителски права и осиновяване

Искането за осиновяване има конститутивно действие. Процедурата по осиновяване е една от разновидностите в семейното право, за която можете безусловно да ми се доверите.

Защита при домашно насилие

Основният принцип, който спазвам, защитавайки своите клиенти от домашно насилие, е пълна конфиденциалност и защита на интересите независимо от естеството на нанесените щети.

Клиенти

BBT Студио
Кариера АД
Игор Младенов и СИЕ
ЕТ Благa Илиева 

Моята кантора

Мястото, в което посрещам своите клиенти, трябва да осигурява не само комфорт, но и да вдъхва доверие и респект.

 

Контакти

Свържете се с мен

 
СуперХостинг.БГ ЕООД

 

бул. Г. М. Димитров 36
02 81 08 990
mailbox@superhosting.bg